Pertti Salminen

avatar
Kuvaus:

Kirjoittajana Pertti Salminen:
 • Uusiutuvalle kunnalle linjat

  Maakunta- ja sote-uudistus muokkaavat tulevaisuuden kuntaa merkittävästi. Kunnan tehtäviksi jäävät elinvoiman ja hyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. On vaikea kuvitella, ettei se Pälkäneen kohdalla vaatisi asukkaiden ja yrittäjien houkuttelemista kuntaan. Ja ettei se edellyttäisi nykyisten kuntal

 • Kiitos luottamuksesta – työ alkaa

  Tänä mullistuksen aikana oli vaikeahkoa arvioida ennalta kuntavaalien tulosta. Paikallisesti tulokset juoksevat aina jonkin verran valtakunnan suunnasta poikkeavasti sen mukaan, mikä huolestuttaa kuntalaisia. Kovasti vaikuttaa sekin, ketkä vetäytyvät valtuustosta ja minkälaisia ehdokkaita vaaleihin

 • Tulevan vuoksi kaikki uurnille

  Ennakkoäänestys sujui vauhdilla, nyt sitten loputkin uurnille. Vajaan vuoden sisällä toimeenpannaan kahdet ratkaisevan tärkeät vaalit, jos ajatellaan jokaisen kuntalaisen tulevaisuutta. On äärimmäisen merkittävää, että kuntalaisena äänestät nyt kunnanvaltuustoon henkilöitä, joilla on näkemyksiä, tai

 • Törmäyksiä turvallisuusasioihin

  Hallinnon mullistuksessa on kansalaisen turvallisuus monesta suunnasta käsiteltävänä. Kunnan perinteisestä turvallisuusroolista siirtyy osia sote-uudistuksessa maakunnalle. Aluehallintovirastojen koordinointi ja ohjaus kokonaisturvallisuudesta puolestaan siirtyy jonnekin. Oppilaitosten turvallisuude

 • Kuntavaalit ja hallinnon mullistus

  Luulen, että iso osa kunnan asukkaista ihmettelee ja pelkää päivän puheenaiheita, maakunta- ja sote-uudistusta. Näyttää siltä, ettei mielissä ole selkiytynyt uudistusten sisältö, eikä yhteys edessä oleviin kuntavaaleihin. On totta, että yli tuhannen sivun lausunnoilla oleva lakipaketti käsittelee jo

 • Yhteisöllisyys voimavaraksi

  Ihmisellä on yleensä tarve kuulua johonkin, mieluiten yhteen jonkin ihmisjoukon kanssa. Viime vuosikymmenten hallintouudistukset ovat haastaneet osan perinteisestä identiteetistä. Ennen oli helpompaa, kun kiinnityspisteinä olivat seurakunta, kunta, maakunta ja lääni. Lähimpänä yhteisönä oli oma kylä

 • NÄKÖKULMIA ELINVOIMAAN

  Kunnan kehittämisen päätavoite on hyvien elinolosuhteiden takaaminen asujaimistolle kodin sijainnista riippumatta. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista vain kehittämällä elinvoimaisuutta. Kun aivan samanlaisia oloja ei voida luoda joka paikkaan, on kyettävä säilyttämään muutama toimiva, palveluja